UKRAINIAN POLITICAL SCIENCES ASSOCIATION / ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

 

Лист правління ВАПН - Міністру освіти і науки України щодо блокування МОН України видання фахових наукових видань
 

23.12.2016 р.  № 10

 

 Міністру освіти і науки України

 

п. Лілії Гриневич

 

 

 

Вельмишановна Пані Міністр!

 

Дозвольте висловити Вам нашу високу повагу і повідомити про наступне.

17 жовтня 2012 р. колишній Міністр освіти і науки України Д. Табачник видав Наказ №1111 «Порядок формування Переліку наукових фахових видань України», який суттєво ускладнив процедури реєстрації наукових фахових видань і в такий спосіб негативно вплинув на розвиток вітчизняної науки.

 

В основу цього наказу була покладена рудиментарна радянська ідеологія з кількома шкідливими тезами, які суперечать стратегічній лінії України на входження в європейський та світовий освітньо-науковий простір.

 

            Серед головних недоліків цього наказу є наступні:

 

Вказаний «Порядок» не передбачає засновництва (співзасновництва) наукових фахових видань громадськими науковими організаціями, зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, як це прийнято у світовому науковому середовищі.

Провідні наукові журнали світу, зазвичай, є виданнями національних фахових асоціацій (Американської психологічної асоціації, Британської асоціації політичних наук, Польського педагогічного товариства і т. ін.).

 

Справедливо вимагаючи наявності у складі редколегії журналу не менше шести докторів наук з відповідної галузі науки, згаданий вище наказ МОН вимагає наявності не менше трьох штатних докторів наук - працівників засновника (співзасновників).  

В світі відсутні трудові книжки, які є винаходом сталінської доби, що закріпачує найманого працівника. Професори, доценти та викладачі університетів світу працюють за контрактом і тому вимоги «штатності» є абсурдними і абсолютно нелогічними в умовах демократичного суспільства. Людина може в осінньому семестрі читати лекції в одному ВНЗ, а в весняному – в іншому. А може, взагалі читати свої спецкурси в 3-4-х ВНЗ одночасно. То чому ж цій популярній у своїй науковій галузі людині не можна бути в редколегіях кількох університетських журналів.

 

У вказаному «Порядку», зокрема, виписано, що друкування журналів здійснюється «українською, або російською, або іншими регіональними мовами та/або англійською мовою».

Чому МОН виділив лише російську та англійську мови? А де інші іноземні мови, наприклад, офіційні мови ООН чи ЄС? А якщо національна асоціація китаєзнавців чи сходознавців захоче видавати науковий журнал китайською чи арабською мовою, це МОН не дозволить? І що таке «регіональні мови» - мови національних меншин чи, наприклад, «Єврорегіону «Буг», створеного міжурядовими угодами?..

 

 

На основі всього сказаного вище, правління ВАПН Вас внести зміни до Наказу від 17 жовтня 2012 р. №1111 «Порядок формування Переліку наукових фахових видань України», виклавши подані нижче статті вказаного «Порядку» в наступній редакції: 

 

«2.2 засновником (співзасновниками) наукового фахового видання є наукова установа, організація, вищий навчальний заклад III-IV рівнів акредитації, всеукраїнська громадська наукова організація, зареєстрована відповідно до чинного законодавства».

 

«2.4 наявність у складі редколегії наукового фахового видання не менше шести докторів наук з відповідної галузі науки, серед яких не менше одного доктора наук з інших країн, крім галузі мистецтвознавства, з якої до складу редколегії можуть входити доктори наук з інших галузей науки, які мають наукові праці з проблем мистецтва.

Редактор (головний редактор) повинен бути доктором наук (доктором філософії) - штатним працівником засновника (співзасновників)».

 

«2.12 випуск номерів видання українською мовою, мовами національних меншин або іноземними мовами – офіційними мовами ООН та ЄС».

 

«3.3 інформація про членів редколегії видання (прізвище, ім’я, по батькові; посада в організації засновника (співзасновників), науковий ступінь, вчене звання),  засвідчена підписом керівника та печаткою засновника (співзасновників) періодичного друкованого наукового фахового видання.

Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

«4.2 інформація про членів редколегії видання (прізвище, ім’я, по батькові; посада в організації засновника (співзасновників); науковий ступінь, вчене звання),  засвідчена підписом керівника та печаткою засновника (співзасновників) електронного наукового фахового видання.

Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

Про результати розгляду даного звернення, ініційованого представниками суспільно-політичних кафедр провідних університетів України, просимо повідомити в установленому законодавством порядку.

 

Наостанку дозвольте запевнити в нашій підтримці реформаторських зусиль очолюваного Вами Міністерства освіти і науки України і побажати успіхів у наших спільних справах з виведення української освіти і науки на передовий міжнародний рівень.

З повагою,

 

Голова правління

Всеукраїнської асоціації політичних наук,

доктор політичних, кандидат психологічних

наук, професор                                                                                           Валерій Бебик                                                                                   Создан 06 янв 2017 
top.bigmir.net