UKRAINIAN POLITICAL SCIENCES ASSOCIATION / ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

 

Лист правління ВАПН - Міністру освіти і науки України щодо повернення політології та соціології до навчальних планів ВНЗ
 

23.12.2016 р.  № 12

Міністру освіти і науки України 

п. Лілії Гриневич

 

 

 

Вельмишановна Пані Міністр!

 

Дозвольте висловити Вам нашу високу повагу і повідомити про наступне.

Попереднє керівництво Міністерства освіти та науки України, прикриваючись введенням фіктивної «автономії ВНЗ України», скасувало статус обов’язкової дисципліни для політології і соціології, що привело до фактичної ліквідації вказаних навчальних дисциплін у переважній більшості ВНЗ України.

 

На жаль, пан С. Квіт та його «молода команда» проявили злочинну некомпетентність (а, можливо, і реалізували спецпроект іншої держави) в цьому питанні, оскільки політологія – це наука про політичне управління суспільством, а соціологія – наука про громадянське суспільство.

 

І з тим, і іншим ми нині маємо серйозні проблеми, а дії Ваших попередників в даному напрямку фактично сприяють руйнуванню Української державної свідомості, яка з об’єктивних причин ще й досі знаходиться в процесі свого формування.

 

Посилання прибічників скорочення та ліквідації політологічного та соціологічного знання в українських університетах - на західний досвід - виглядають щонайменше  як недалекоглядні, а фактично як злочинні по відношенню до української державності.

 

У країнах Західної Європи існують давні і сталі традиції демократичного суспільства з відповідним рівнем політичної культури та громадянської свідомості. Те, що для європейських студентів є нормою, загально відомими фактами політичного життя, вкоріненою віками традицією, наша молодь мусить дізнаватись, розуміти, сприймати самостійно, що без допомоги висококваліфікованих викладачів-суспільствознавців є недосяжним завданням.

 

Базові знання з політології та соціології є необхідними не тільки для фахівців-політологів, але й для широкого кола випускників ВНЗ. Люди з вищою освітою  повинні бути свідомими громадянами України, які активно впливають на процес суверенного державотворення.

 

Особливо важливо це сьогодні, коли Українська держава зіштовхнулася з найгострішими за всю свою історію викликами агресії Росії, підриву свого національного суверенітету та територіальної цілісності. Фахівці з вищою освітою мають стати опорою Української держави у протистоянні будь-яким проявам сепаратизму та іноземної експансії.

 

Сформувати належний рівень національної, політичної та патріотичної свідомості є неможливим без викладання курсу з політології та соціології, викладання яких в статусі обов’язкових навчальних дисциплін в усіх ВНЗ України реально стає питанням національної безпеки та самого існування нашої незалежної державності.

 

В цьому зв’язку, правління ВАПН просить Вас з 2017/2018 навчального року повернути викладання політології і соціології до нормативної частини навчальних планів ОКР «бакалавр» з усіх спеціальностей (по 2 кредити кожна) і про прийняте рішення проінформувати науково-педагогічну громадськість відповідно до чинного законодавства.

 

Своєю чергою, ми будемо надавати вагому підтримку реформаторським зусиллям очолюваного Вами Міністерства освіти і науки України у справах формування потужного інтелектуального капіталу українського суспільства, розвитку української освіти і науки на рівні міжнародних вимог.

З повагою,

 

 

Голова правління

Всеукраїнської асоціації політичних наук,

доктор політичних, кандидат психологічних

наук, професор                                                                                             Валерій БебикСоздан 06 янв 2017 
top.bigmir.net