UKRAINIAN POLITICAL SCIENCES ASSOCIATION / ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

 

Лист правління ВАПН - Міністру освіти і науки України щодо присвоєння вчених звань
 

23.12.2016 р.  № 9

 

Міністру освіти і науки України 

п. Лілії Гриневич

 

 

Вельмишановна Пані Міністр!

 

Дозвольте висловити Вам нашу високу повагу і повідомити про наступне.

14.01.2016 р. Міністерством освіти і науки України було видано Наказ № 13 «Про Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», який суттєво ускладнив процедури присвоєння вчених звань.

 

Зокрема, на нашу думку, абсолютно не обґрунтовано серед критеріїв оцінки науково-педагогічної або наукової діяльності були виставлені вимоги здобувачам вчених звань професора та доцента мати публікації виключно в комерційних науково-метричних базах Scopus або Web of Science, ігноруючи не комерційні міжнародні бази (Google Scholar та ін.) і національні науково-метричні бази провідних країн світу.

 

Потрапляння українських наукових фахових видань до переліку науково-метричних баз Scopus або Web of Science (які є міжнародними бізнес-проектами) потребує значних фінансових витрат, а друкування статей у зарубіжних виданнях є не реальним з фінансової (не наукової) точки зору, оскільки заробітні платні педагогів та науковців в Україні не можна порівняти із європейським та світовим рівнем.

 

Теж саме стосується і щодо вимог обов’язкового стажування здобувачів звання професора та доцента за кордоном та друкування англійською мовою в зарубіжних видавництвах, оскільки в бюджетах українських ВНЗ таких коштів немає, що робить виконання цих вимог практично не реальними і фактично веде до руйнування української вищої освіти і науки.

 

Окрім того, порушенням міжнародних вимог і прав науково-педагогічних  працівників України є вимога отримання сертифікатів на знання виключно з англійської мови, ігноруючи перелік офіційних мов ООН та офіційних мов ЄС.

 

В цьому зв’язку, правління ВАПН просить Вас зробити зміни в тексті вказаного вище Наказу і викласти його окремі пункти в такій редакції:

 

Пункт 2.4. «які мають: 

навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до науко-метричних баз Scopus, Web of Science,  Google Scholar, інших міжнародних і національних науко-метричних баз та які не є перекладами з інших мов (за рішенням вченої ради вищого навчального закладу відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією монографії іноземною мовою);

сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з іноземної мови або наявність у здобувача не менш як 10 праць, опублікованих у періодичних виданнях, які включені до науко-метричних баз Scopus, Web of Science,  Google Scholar, інших міжнародних і національних науко-метричних баз та не є перекладами з інших мов».

 

Пункт 2.5. «які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) та/або Європейського Союзу (далі – ЄС), або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, та/або беруть участь у зарубіжних міжнародних наукових конференціях».

 

Наостанку дозвольте запевнити в націй підтримці реформаторських зусиль очолюваного Вами Міністерства освіти і науки України і побажати Вам успіхів у наших спільних справах з виведення української освіти і науки на передовий міжнародний рівень.

З повагою,

 

 

Голова правління

Всеукраїнської асоціації політичних наук,

доктор політичних, кандидат психологічних  

наук, професор                                                                                                 Валерій Бебик

 

 

 Создан 06 янв 2017 
top.bigmir.net